Nyheter Senior

SGDF Årsmöte

Dag
Torsdag den 18 mars 2021
Tid
19:00 – ca 21:00
Plats
Digitalt
Program
19:00 Utmärkelser
19:15 Årsmötesförhandlingar enligt dagordning
21:00 ca Mötet avslutas
Handlingar
Handlingar till Årsmötet översändes via e-mail till klubbarna senast 14 dagar innan mötet
Handlingarna kommer även finnas på vår hemsida www.sgdf.se/SGDF/Möten/Årsmöte 2021/Handlingar
Motion från klubb till SGDFs årsmöte skall vara distriktet tillhanda 30 dagar före mötet.
Välkommen till SGDF:s Årsmöte!
Styrelsen genom
Per Forsberg-Blavier
Ordförande