Nyheter

Temadag för golfklubbar i Stockholm

 Kommunikation, sociala medier och informationssäkerhet Varmt välkomna till en temadag för golfklubbar i Stockholm. Vilka är våra viktigaste målgrupper? Hur når vi dem? Vilka kanaler passar för vilken målgrupp? Hur använder vi hemsidan i förhållande till sociala medier? Hur fångar vi mottagarens intresse? Susanne Persson, kommunikatör på SGF, berättar. 

Ove Ellemark, kommunikationschef på SGF, pratar om informationssäkerhet, en allt viktigare fråga. Den senaste tiden har bluffmail sköljt över både golfklubbar, personal och medlemmar, som förlorat tusentals kronor. Hur skyddar vi oss? 

RF-SISU Stockholm informerar om Unga ledare, goda samarbeten med golfklubbar i distriktet samt om de olika stöd och bidrag som ideella föreningar kan söka, bland annat det nya stödet till energi- och miljöprojekt. 

Stockholms GDF informerar om kommande ERFA-träffar och för en dialog med deltagande klubbar om framtida aktiviteter. 

Lördagen den 25 mars 

Kl. 09.30 – 13.30 

Österåkers Golfklubb 

Vi bjuder på kaffe och en matig smörgås 

Anmäl dig/er här senast måndag 20 mars. Begränsat antal platser. 

Dagen är ett samarrangemang mellan Stockholms GDF, Svenska golfförbundet och RF-SISU Stockholm.