Vinnare Golfens SM-vecka 2023

Vinnare Äkta makar / Sambor Catrin Nilsmark och Per-Uno Sandberg

Vinnare Äkta makar / Sambor 100+ Annika och Peter Mortimer

Vinnare Äkta makar / Sambor 120+ Ann och Fredrik Stahle

Vinnare Mor & dotter Catrin och Tuva Nilsmark

Vinnare Far & son Fredrik och Wilhelm von Linde

Vinnare Två generationer Jessica och Edvin Bäckström

Vinnare D25 Dagmar Urbankova

Vinnare D50 Charlotte Ödman

Vinnare D60 Anette Djup

Vinnare D70 Eva Lindberg

Vinnare D75 Maj-Britt Hedén

Vinnare H25 1.Fredrik Bredin 2.Andreas Wallgren 3.Henrik Henningsson

Vinnare H40 1.Martin Bolter 2.Jonas Wallmo 3.Mårten Eker

Vinnare H50 Henrik Blomqvist

Vinnare H60 Peter Cernold

Vinnare H70 Leif Modin

Vinnare H75 Ulf Sundberg

Vinnare H80 Jan Lundin

Vinnare H85 Jan Anders Christiernin

HIO på Brå Bålsta GK Ulf Wassdahl

Golfens SM-vecka 2023

För 85 år sedan spelades för första gången golfens SM-vecka, då med endast 3 klasser.
Idag är golfens SM-vecka en härlig blandning av tävling och social samvaro.

Golfens SM-vecka inleddes 1938 med klasserna H55, Far & son samt Mor & dotter. Under åren har Golfens SM-vecka utökats med fler klasser och är en blandning av tävling och social samvaro. Planerna inför SM-veckan 2023 inkluderar samtliga åldersklasser mellan 25-85 för både damer och herrar. De individuella tävlingarna ingår i Svensk Golf Senior Tour Ranking (i de flesta klasser) som utgör grunden för uttagning till internationella tävlingar där Sverige representeras.

Tävlingarna är öppna för alla spelarkategorier och deltagare måste vara aktiv medlem i en svensk golfklubb, som är medlem i SGF eller i en utländsk golfklubb eller golfförbund.

Tävlingsklasserna spelas i ordningen, beslutad av SGF och innebär att äktamaketävlingarna inleder tävlingsveckan under lörd-söndag. Därpå följer generationstävlingarna på tisdag-onsdag. Fredag-söndag spelas de individuella klasserna.

Stockholms Golfförbund har i samråd med Svenska Golfförbundet utsett arrangörsklubbar:

Klass / Klasser Arrangörsklubb Speldatum
Äkta makar / Sambor Täby GK 1 – 2 juli
Äkta makar / Sambor 100+ Djursholms GK 1 – 2 juli
Äkta makar / Sambor 120+ Sollentuna GK 1 – 2 juli
Far & Son Kungl. Drottningholms GK 4 – 5 juli
Två Generationer Mix Stockholms GK 4 – 5 juli
Mor & Dotter Stockholms GK 4 – 5 juli
Paragolf Ågesta GK 7 – 8 juli
D25 Saltsjöbadens GK 7 – 9 juli
D50 Saltsjöbadens GK 7 – 9 juli
D60 Ingarö GK 7 – 9 juli
D70 Ingarö GK 7 – 9 juli
D75 Ingarö GK 8 – 9 juli
H25 Golfstar Kyssinge 7 – 9 juli
H40 Waxholms GK 7 – 9 juli
H50 Arninge GK 7 – 9 juli
H60 Botkyrka GK 7 – 9 juli
H70 Bro-Bålsta GK 7 – 9 juli
H75 Bro-Bålsta GK 7 – 8 juli
H80 Ingarö GK 7 – 8 juli
H85 Ingarö GK 7 – 8 juli

Golfens SM vecka Stockholm 1-9 juli 2023

Vad är Golfens SM-vecka?

 • Förbundstävlingar där SGF:s Regelkort med Lokala Regler oh Tävlingsvillkor tillämpas
 • SM-Manualen och Tävlingsvillkor för varje SM-klass tillämpas
 • Tävlingar i ålders- och generationsklasser samt äkta makar/sambor

Varför satsa och bidra?

 • Göra reklam för klubben och anläggningen
 • Ger merförsäljning för restaurang, kiosk, shop, etc.
 • Hållbarhet och det är roligt
 • Klirr i kassan!

Vad skall arrangörsklubb göra?

 • Tillhandahålla engagerad programansvarig kontaktperson
 • Tillhandahålla tävlingsledare TL och funktionärer
 • Tillhandahålla välpreparerad golfbana för tävling 2-3 dagar + 1 dag för inspel, första veckan i juli 2023
 • Ta emot tävlande, se till att restaurang och shop är uppdaterade

Ekonomi i Golfens SM-vecka 2023

 • SM-projektet tar alla SM-intäkter och betalar alla SM-kostnader (exkl. SGDF engagemang ovan)
 • Kostnadsbudget fastställs i samråd med arrangörsklubbarna
 • Nettot efter avslutad SM-vecka fördelas (preliminärt på antalet tävlingsdagar)
 • Arrangör erhåller ersättning i förhållande till antal genomförda tävlingsdagar

 

 

Hur stöttar Stockholms Golfförbund?

 • Information, marknadsföring, sociala medier, ny webb med Golfens SM-23
 • Golfens SM-folder för presentation vid SM-22
 • Tillhandahåller reklam- och SP-material, klubb kommer erbjudas att beställa för egen distribution/försäljning
 • Utbildar och supportar programansvariga
 • Lägger upp tävlingar för anmälan i GIT
 • Hanterar tävlingsavgifter, återbetalningar vid avanmälan
 • Hanterar prisbord, tillhandahåller prisutdelare om klubb önskar, tar fram mall för enhetlig prisutdelning
 • Tillhandahåller domare och TD
 • Domare och TD ansvarar för banmarkeringar
 • Arrangerar utbildnings- och infotillfällen med SM-inriktning för domare och TD
 • Tar fram dokumentation och underlag för arrangörsklubb
 • Arrangörskläder för programansvarig, tävlingsledare, domare och TD
 • Samtliga kostnader för SGDFs engagemang finansieras av medel från Stockholms Golfförbund

Tävlingar

Partävlingar

Äkta makar/sambor 1-2 juli
Äkta makar/sambor 100+ (ålder) 1-2 juli
Äkta makar/sambor 120+ (ålder) 1-2 juli
Mor & dotter 4-5 juli
2 Generationer mixed 4-5 juli
Far & son 4-5 juli

Singeltävlingar

D25 – 3 ronder 7-9 juli
D50 – 3 ronder 7-9 juli
D60 – 3 ronder 7-9 juli
D70 – 3 ronder 7-9 juli
D75 – 2 ronder 8-9 juli
H25 – 3 ronder 7-9 juli
H40 – 3 ronder 7-9 juli
H50 – 3 ronder 7-9 juli
H60 – 3 ronder 7-9 juli
H70 – 3 ronder 7-9 juli
H75 – 2 ronder 7-8 juli
H80 – 2 ronder 7-8 juli
H85 -2 ronder 7-8 juli