Utmärkelser

Stockholms Golfförbund (SGDF) har följande utmärkelser:

Guldmärke
Silvermärke
Förtjänstplakett
Förtjänstmedalj

Distriktets utmärkelser är avsedda att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt arbete inom golfsporten. Aktuella personer att tilldelas utmärkelser är i huvudsak sittande eller avgående styrelseledamöter, andra förtjänta ledare och anställda på klubb- och distriktsnivå. Även föreningar och organisationer kan tilldelas utmärkelse i form av en förtjänstplakett. Förtjänstmedalj tilldelas golfspelare, ledare eller annan person för sådan särskild gärning eller insats som bör uppmärksammas och belönas.

Guldmärke
”Guldmärket tilldelas person som svarat för eller fortfarande gör betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport inom distrikt och klubb/anläggning”

  • Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer.
  • Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
  • Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller har varit verksam. På kortet framgår också namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.

Silvermärke
”Silvermärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och/eller klubb/anläggning”

  • Märket präglas i silver och numreras.
  • Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
  • Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller har varit verksam. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet gäller under 5 år.

Förtjänstplakett
”Förtjänstplaketten tilldelas förening, institution eller annan organisation som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt befordrat golfsportens intressen”

  • Plaketten utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.

Förtjänstmedalj
”Förtjänstmedaljen tilldelas golfspelare, ledare eller andra aktuella personer inom distriktet vars prestation eller gärning är av sådan kortvarig eller engångskaraktär att distriktet särskilt vill uppmärksamma och belöna denna”

  • Förtjänstmedaljen utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.