SGDFs Organisation

Styrelsen i Stockholms golfförbund beslutade år 2020 att förändra organisationen i distriktet.
Avsikten med förändringen är att effektivisera organisationen för att vara mer med i tiden och snabbt kunna hantera förändringar i verksamheten som motsvarar omvärldens förväntningar.

I den nya organisationen värnar vi om våra viktiga ideella resurser. Vi utgår från golfspelet och supporten som behövs för att vi ska kunna leva upp till våra golfklubbar och spelarnas förväntningar.
Våra huvuduppdrag, förutom den demokratiska processen, omfattar både seniorer och juniorer med:
• Golftävling
• Idrottsutveckling
• Utbildning

I de nya sektionerna kommer ideella resurser tillåtas att fokusera på sina speciella uppdrag:
I den nya organisationen presenterar vi också en ny funktion, tävlingssamordnaren (TSO) vars uppdrag är att samordna distriktets åtaganden och att tillhandahålla golfbanor för tävlingar arrangerade av SGF och SGDF. Detta sker i samarbete med SGF, distriktets klubbar och sektionerna.
För att tydliggöra sektionernas uppdrag har styrelsen tagit fram tydliga uppdragsbeskrivning för de personer som skall leda sektionerna.