SGDF Tävlingsfördelning 2023

Hej,

Detta mail går till Dig i egenskap av klubbens chef, styrelseordförande, ordförande i tävlingskommittén, juniorkommitténs ordförande, junioransvarig, PGA tränare eller idrottsansvarig.

Under den gångna helgen höll Svenska Golfförbundet sin årliga TKO-konferens varvid samtliga 2023 års tävlingar fördelades mellan Sveriges golfdistrikt. Efter några senkomna finjusteringar föreligger nu den beslutade tävlingsfördelningen.

Stockholms Golfförbund väcker nu åter liv i processen utläggning av nästa års tävlingar inom distriktet. Det betyder att Du redan inom en vecka, men senast den 19 oktober, meddelar vilken tävling Din klubbar önskar arrangera nästa år. En sammanställning baserat på de inkomna önskemålen, kommer vara Dig tillhanda i god tid inför distriktets konferens om tävlingsutläggning den 27 oktober, dagen då distriktets slutgiltiga spelplan fastställes tillsammans med klubbarna och oss.

Skulle det – trots gemensamma insatser – visa sig att en eller flera tävlingar saknar arrangör, kommer vi under konferensen att lägga ut dessa efter principen ”klubb som står i tur”, dvs klubb som inte varit tävlingsarrangör på några år.

Tillsammans med 13 klubbar står Stockholms Golfförbund värd för Golfens SM-vecka -23. Det gör att vårt åtagande för kommande säsongs övriga seniortävlingar så gott som är fyllt. Nu återstår 2023 års juniortävlingar att fördelas mellan distriktets klubbar. Tänk gärna på att det är våra juniorer det handlar om, alltså golfen i Sveriges framtid!

För att säkerställa att vi kommunicerar med rätt person på Din klubb, ber vi att klubbens kontaktperson för tävlingar fyller i kontaktformuläret via länken nedan.

Vi önskar svar från 1 (en) person per klubb och att det sedan är denne som håller i kommunikationen omkring tävlingsfördelningen 2023. Den här personen har också mandat från sin hemmaklubb att för dess räkning, fatta beslut om klubbens kommande tävlingsåtaganden. SGDF kontaktuppgifter tävlingsfördelning 2023

Det är av yttersta vikt att klubbens ansvariga för tävling, eller annan behörig person närvarar vid mötet den 27 oktober. Ni får gärna vara fler än en person! Men viktigt att personerna har behörighet att besluta om klubbens engagemang. Till anmälan 27 oktober.

Vi välkomnar er till ett konstruktivt möte med goda förhoppningar om framgångsrikt tävlingsarrangemang 2023. Tidplanen för att nå dit ser ut:

  • Klubbens önskemål om tävling senast 19 oktober till SGDFs kansli: info@sgdf.se
  • SGDF presenterar förslag, 21 oktober
  • 27 oktober SGDF’s TKO konferens, där vi fördelar distriktets tävlingar och fastställer 2023 års spelplan. Vi startar upp mötet med Daniel Rosendahl från Svenska Golfförbundet som presenterar den nya Svenska Juniortouren 2023. SGDF bjuder på lättare förtäring.

1 december skall hela tävlingsfördelningen vara klar och inskickad till SGF

Med vänlig golfhälsning

Susanne Thorell