Stockholms Golfförbund

Stockholms Golfförbund (SGDF) är ett av Svenska Golfförbundets (SGF) 21 regionala och demokratiskt valda distriktsorganisationer. SGDF skall verka för att utveckla golfidrotten inom det mycket golfbanetäta Stockholmsområdet med 53 golfklubbar & golfbolag och dryga 147 000 medlemmar. Verksamhetens inriktning läggs fast årligen på SGDFs årsmöte med ledning av de övergripande direktiv som beslutas på SGFs förbundsmöte.

Verksamheten i Stockholm leds av en styrelse med bred kompetens inom junior och senior, juniorutveckling, tävling och regler m.m. Ett stort antal funktionärer är knutna till SGDFs sektioner, kommittéer och utskott, och genomför ett omfattande ideellt arbete som gör det möjligt att genomföra vårt uppdrag. Vårt kansli med två anställda finns på Arninge golfklubb och ansvarar för distriktets administrativa funktioner, men är också en viktig länk till klubbar och medlemmar.

Hösten 2020 antog SGDFs styrelse ett nytt styrdokument med vision, mission, värdegrund, strategi och mål som nu implementeras i all verksamhet. Det här är våra ledstjärnor:

SGDF ska bidra till att stärka och bredda idrotten golf i Stockholm. Vi ska vara ett kompetenscentrum som samlar och engagerar klubbarna i verksamheter som är svåra att genomföra enskilt på klubbnivå, och som gynnar en positiv utveckling av golfen inom hela vårt område. Vi ska också stimulera en konstruktiv diskussion om golfens fortsatta utveckling i distriktet.

I vår vision är Stockholm landets mest framträdande golfdistrikt. Varje år rankas flera av våra klubbar, banor, aktiva och funktionärer bland landets allra främsta. Juniorutvecklingen är ett föredöme, och i Stockholm finns goda möjligheter för golfare av alla kategorier att finna glädje i golfsporten, utöva den efter sina förutsättningar, och uppnå målen med sitt golfspel.

En bra verksamhet förutsätter hög kvalitet. Men bra verksamhet kostar. Därför skall kostnadsmedvetenhet genomsyra vår administration och vi skall löpande utvärdera möjligheter till ökade intäkter vid sidan av våra medlemsavgifter.

Fundamentet är att stimulera ett gott samarbete mellan klubbarna. Vi är proaktiva, utvecklar kontinuerligt vår organisation, och bedriver vår verksamhet med framsynthet och initiativförmåga. Vi arbetar mot gemensamma mål som fastställs i golfens olika demokratiska organ. Som sammanhållande organ för vårt distrikt är SGDF alltid lyhörda för klubbarnas behov. Vi skall med våra gemensamma resurser medverka till att stärka golfen som en angelägen idrott för alla, främja en god hälsa och söka värdefull gemenskap.