SGDF Introduktionskort

Syftet med SGDFs introduktionskort är att öka erfarenhetsutbytet mellan klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet. Generellt gäller att inga innehavare av SGFs Introduktionskort tilldelas distriktskort. Denna policy överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010

Vad gäller?

 • Besök ska föranmälas (senast dagen innan spel). Kontakt skall tas med aktuell klubb för att klara ut vilka regler som gäller för gästspel den aktuella dagen och om det finns möjlighet att få spela på introduktionskortet
 • Användning av introduktionskort begränsas till en gång per år och klubb
 • En klubb eller anläggning kan välja att stå utanför utbytet och anmäler då detta till SGDFs kansli. En klubb som väljer att stå utanför utbytet erhåller då inga kort. Läs mer i filen (Proposition SGDFs Årsmöte 2023).
 • Korten kommer att registreras i GIT och kommer att gälla fr.o.m. 1 maj. På bilden nedan finns ett exempel på hur det ser ut i GIT för att hitta medlemskapet.

Vem får introduktionskort?

Vem får introduktionskort?

Kortet tilldelas:

 • Ledamöter i distriktsstyrelse
 • Ledamöter i sektioner, utsedda av distriktet
 • Valberedning
 • Revisorer
 • Distriktsdomare
 • Innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld (livslångt)
 • Innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver (under 5 år)
 • Föregående års distriktsmästare individuellt (under ett år)
 • Ett introduktionskort till GKs styrelse som får användas av styrelseledamot eller suppleant
 • Introduktionskort för juniorer på klubbnivå

Klubbar, som ingår i samarbetet tilldelas personliga introduktionskort, att fördelas till juniorer inom klubben. Korten berättigar till spel vid ett tillfälle per år och anläggning/klubb, som ingår i överenskommelsen.

 

 

Fördelning juniorer

Antalet kort beräknas på hur många pojkar och flickor som har hcp -9,4 resp.-18,4 enligt medlemsregistret i GIT. Golfklubbarna får två kort, eller 1 per 6 juniorer baserat på antalet pojkjuniorer med hcp max 9,4 och flickjuniorer med hcp max 18,4 (tilldelningen beräknas på pojkar och flickor sammanräknade).

Fördelningen av korten, mellan pojkar och flickor, bör ske proportionellt. Minst ett kort måste delas ut till en flicka.Ett extrakort kan erhållas för ytterligare en flicka som uppfyller hcp-gränser och om fördelningsprincipen enligt ovan har följts.

Golfklubbar som ej tar emot introduktionskort

Följande klubbar har valt att stå utanför utbytet gällande SGDFs introduktionskort 

 • Bro Hof Slott Golf Club
 • Kungliga Drottningholms Golfklubb (tar emot juniorer med introduktionskort)
 • Ullna Golf Club
 • Öster by Stenson

De klubbar som väljer att stå utanför utbytet mottager inga introduktionskort från SGDF.

Följande regler gäller på Golfstars alla anläggningar

För spel med Introduktionskort krävs att anmälan görs till Golfstars Kundtjänst på tel: 0770-22 00 80 minst en vardag före spel. Spel med Introduktionskort är endast tillåtet på vardagar och helger efter kl.14.00.