Ordförande

Lars Nordlöf

0733-73 46 00

Ledamot

Susanna Bervå

070-855 59 51

Ledamot

Mats Lundin