SGDF Styrelse

Ordförande

Per Forsberg Blavier

Mobil: 070-924 73 48

Vice ordförande

Gunilla Hamel

070 - 658 52 91

Sekreterare

Hans Danielsson

070 - 623 75 70

Sektion Junior, ordförande

Fredrik Bengtsson

070-554 50 65

Ordförande Sektion Senior

Maria Strömnes

070-399 03 18

Ledamot

Stefan Nordlöf

070-915 47 73

Ledamot

Lotta Hager

070-628 10 93

Ledamot

Susanne Thorell

070-782 00 32