SGDF Styrelse

Ordförande

Gunilla Hamel

070 - 658 52 91

Skattmästare

Maria Strömnes

070-399 03 18

Ledamot

Lotta Hager

070-628 10 93

Ledamot

Susanne Thorell

070-782 00 32

Ledamot

Bertil Rosvall

070-9860220

Sektion Junior, ordförande

Fredrik Bengtsson

070-554 50 65