Senior

Ordförande & Hcp

Bertil Rosvall

070-986 02 20

Utbildning

Anders Rudgård

070-849 06 40

Utbildningsansvarig

Hans Danielsson

070-623 75 70

Sekreterare & Hcp

Lars Pettersson

070-625 63 65

Lokala regler & Utbildning

Mikael Jälefors

070-870 44 42

Ledamot

Isabel Lundblad

070-652 20 97

TD & Ledamot

Lasse Hammarsjö

‭072-530 06 56‬