Senior

Ordförande & Hcp

Bertil Rosvall

070-986 02 20

Utbildning

Anders Rudgård

070-849 06 40

TD ansvarig

Christer Alkelöw

073-513 15 48

Utbildningsansvarig

Hans Danielsson

070-623 75 70

Sekreterare & Hcp

Lars Pettersson

070-625 63 65

Lokala regler & Utbildning

Mikael Jälefors

070-870 44 42