Nyheter

SGDF Styrelse 2024

På årsmötet den 14 mars utökades SGDFs styrelse till 8 personer och till ny ordförande valdes Mikael Bengtsberg och två nya ledamöter; Christer Ekman och Camilla Yngfalk.

Övriga ledamöter i styrelsen är:
Lotta Hager, vice ordförande
Bertil Rosvall
Fredrik Bengtsson
Susanne Thorell
Maria Stromnes