Paragolf

Spelare med funktionsnedsättning skall ha inspirerande mötesplatser där de känner glädje i att utvecklas som golfspelare.

Paragolf STHLM

Paragolfen i Stockholm vänder sig till ALLA som har någon form av funktionsnedsättning. Det spelar ingen roll om du är senior eller junior. Etablerad spelare eller bara vill prova på spelar heller ingen roll. Vi hoppas därför att få träffa just dig på någon av våra aktiviteter.

Vision
Spelare med funktionsnedsättning skall ha inspirerande mötesplatser där de känner glädje i att utvecklas som golfspelare.

Mission
Paragolfaktiviteterna skall ge mötesplats för paragolfarna i distriktet som kompletterar klubbverksamheten. Aktiviteterna består dels i rekryteringsträffar för nya golfare, dels i träffar för redan aktiva golfare, samt att stimulera till deltagande i tävlingar genom att ha en tävlingsgrupp med träffar.

Mål

  • Arrangera/delta i prova på träffar för att rekrytera en eller flera nya spelare per år
  • Arrangera/delta i träffar för att behålla spelare som visat intresse
  • Ha en grupp med spelare med syfte att delta i paragolftävlingar och som har träningsträffar
  • Arrangera tävlingar för paragolfare

Golf som attraktiv sport

Golf borde vara en mycket attraktiv sport för spelare med funktionsnedsättning då man i golf spelar mot sig själv och sin egen förmåga genom golfens handicapsystem. Spelare kan då finna glädje i att utvecklas genom att sänka sitt golfhandicap samt kan tävla/spela med andra på relativt sin egen förmåga.

En viktig del av SGDFs paragolfverksamhet är att rekrytera flera spelare, detta bör ske genom att delta i/arrangera prova på träffar i samarbete med klubbar.

För att ha mötesplatser för paragolfare är det önskvärt att ha 7-8 klubbar i olika vädersträck inom SGDF som har paragolfverksamhet. Vi bör därför verka för att nå detta. Dessa klubbar blir då naturliga mötesplatser för gemensamma paragolfaktiviteter inom distriktet.

SGDF bedriver en gedigen tävlingsverksamhet. Paragolftävlingar eller tävlingar med paragolf klass bör bli en naturlig del av denna verksamhet. Distriktet skall ha en tävlingsgrupp för spelare som vill tävla inom golfen där spelare kan mötas för t.ex. träning. Denna grupp är också basen för behovet att arrangera tävlingar.

Komma igång & stöd till paragolfen

Paragolf STHLM kan hjälpa till att organisera och vara delaktiga i att komma igång med paragolf på klubben.
Kontakta oss paragolfen@sgdf.se

Svensk Golfförbundet har ett färdigt utbildningsmaterial som hjälper klubben att börja med paragolf. Vi erbjuder även klubbesök som extra hjälp.
Läs mer här.

Det finns stimulansbidrag att söka för paragolfen. Svenska Golfförbundet ger tillsammans med Folksam ett stimulansbidrag på totalt 200 000 kronor till golfklubbar/anläggningar som har eller vill starta paragolfverksamhet.
Läs mer här.

Henrik Stenson Foundation
Har klubben en golfspelare med funktionsnedsättning och som har behov av ett transport- och hjälpmedel? Henrik Stenson Foundation i samarbete med Royal & Ancient kan ge bidrag för inköp av dessa hjälpmedel.
Läs mer här.

Det finns även bidrag att söka från Paragolf Stockholms ledarfond och Paragolf Stockholms spelarfond.
Syftet med ledarfonden är att stödja klubbar att få igång kontinuerlig nybörjarverksamhet i klubbens regi då det vid behov kan behövas extra ledare.
Syftet med spelarfonden är att stimulera möjligheten för paragolfare med utvecklingsstörning/ NPF diagnos och är boende inom LSS att kunna medverka i klubbverksamhet, tävling samt lägerverksamheter.
För mer information och ansökan se filerna nedan.