Golfklubbar med paragolf

Paragolf STHLM

Paragolfen i Stockholm vänder sig till ALLA som har någon form av funktionsnedsättning. Det spelar ingen roll om du är senior eller junior. Etablerad spelare eller bara vill prova på spelar heller ingen roll. Vi hoppas därför att få träffa just dig på någon av våra aktiviteter.

Vision
Spelare med funktionsnedsättning skall ha inspirerande mötesplatser där de känner glädje i att utvecklas som golfspelare.

Mission
Paragolfaktiviteterna skall ge mötesplats för paragolfarna i distriktet som kompletterar klubbverksamheten. Aktiviteterna består dels i rekryteringsträffar för nya golfare, dels i träffar för redan aktiva golfare, samt att stimulera till deltagande i tävlingar genom att ha en tävlingsgrupp med träffar.

Mål

  • Arrangera/delta i prova på träffar för att rekrytera en eller flera nya spelare per år
  • Arrangera/delta i träffar för att behålla spelare som visat intresse
  • Ha en grupp med spelare med syfte att delta i paragolftävlingar och som har träningsträffar
  • Arrangera tävlingar för paragolfare