Profiler

Glädjen och lusten, såklart!

Barn och ungdomar har ofta andra skäl till att idrotta än vad vuxna tror. Det viktigaste är här och nu och inte att vinna sedan! Sker idrottandet med kompisar, om att dela upplevelsen med andra och att kunna utvecklas så är det som allra roligast Golfens handikappsystem är extra bra för att åstadkomma det!

Över hela landet står tränare och klubbchefer och kliar sig i huvudet; ”Varför slutar ett helt gäng varje termin?” ”Hon som verkade så taggad och började få så fina resultat?” Inom flertalet idrotter slutar ungdomar vid 13-14 års ålder. Varför är det så? Och varför vill klubbarna att ungdomarna fortsätter?

Juniormagasinet har pratat med Britta Thedin Jakobsson som är forskare, lärare och studierektor på GIH, (Gymnastik- och idrottshögskolan) och hennes arbete handlar mycket om barn och ungdomars tränande och tävlande inom olika idrotter men också om varför många slutar tidigt.

Gänget, vanan och glädjen skapar en idrottsidentitet
Vad gör att en individ idrottar länge och identifierar sig som en ”idrottare”? Det går att se några nyckelfaktorer för de som fortsätter menar Britta.

Det som karaktäriserar de ungdomar som fortfarande håller på med sin idrott runt 19 års ålder är:

 • De börjar tidigt med någon form av idrott
 • Har inte tävlingsmomentet (i form av konkurrens) som sitt största fokus
 • Håller på med flera idrotter
 • Har motionerat och idrottat med sina föräldrar
 • Har vänner både i och utanför sin sport
 • Är ofta disciplinerad vad gäller både skola och idrott – fixar både ock på ett bra sätt!
 • Känner avkoppling och kliver in i en annan roll inom sin sport jämfört med sin övriga vardag

Tävla eller inte?

Det är naturligt att det är individuellt om man gillar själva tävlingsmomentet inom sin idrott. Det är inte alla som tycker att det är målet över huvud taget. Just i det avseendet går det att lyfta golfens långsiktiga egenskaper, det är en sport för livet och med alla typer av sällskap och åldrar.

Kanske kan man kalla det en demokratisk och rättvis sport? Både ock, funderar Britta. Det är inte en idrottskod lika lätt att knäcka som exempelvis fotboll och inte heller är det lätt att förstå och hantera ramarna och kulturen runt golfen. Kanske är det runt dessa aspekter som klubbarna behöver fundera?

Men OM man vill tävla, vad är då framgångsfaktorer? Britta pekar på några nyckelfaktorer:

 • Tävling med kampen för stunden. Inte att kora en vinnare och resten förlorare.
 • Fokus på delmål, förbättra slag, putt, sänka handikapp, delta i så många träningar som möjligt utifrån egna del- och utvecklingsmål.
 • Samla poäng i lag. Lag och mixtävlingar.
 • Se till att få träna och tävla varierat och ge möjlighet att delta i olika idrotter.

Kul nu men du kan spela även som gammal
Britta vill gärna slå ett (golf)slag för de långsiktigt fina med golfen. Några ”uppsidor”:

 • Tänk på vad du lär dig, även mentalt och om dina egenskaper. Man blir aldrig fullärd i golf.
 • Du kan hålla på med spelet hela livet
 • Det är ett sätt att träffa andra och dela upplevelser tillsammans med andra.
 • Vara utomhus och lågintensiv träning.
 • Du får en ständig träning i form av kroppskontroll och koordination