Reportage

Landslagsuppdrag - Målmedvetenhet, mod och mängder av träning

Vad krävs för att kunna bli uttagen att spela med landslaget i golf? Juniormagasinet har pratat med Svenska golfförbundets förbundskapten Katarina Vangdal som leder den svenska landslags-verksamheten. Är det bara resultat som krävs för att få representera sitt land? Vad är viktigt att utveckla som ung golfare förutom en sund attityd och vilja?

Såklart behövs goda resultat för att landslagstränare ska få upp ögonen för en ung tjej eller kille. Men även golfspelare som spelar bra över tid kan hamna på radarn för de som håller utkik efter framtida landslagsspelare. Sverige är litet och det är relativt lätt för landslagets coacher och tränare att ha överblick och koll på vilka spelare som visar drivkraft, vågar utmana sig i svårare tävlingar och som agerar målmedvetet och långsiktigt.

För även om en person har lätt för sig just nu så behöver den lägga in jobbet och träningen, annars håller det inte i längden. Ansvariga tittar nämligen på beteenden. Vad och hur agerar individen i sin träning och på tävlingar? De tittar på potentialen att kunna lyckas på sikt.

-Vi coacher och tränare stödjer genom att försöka tala om för de aktiva vad som krävs, berättar Katarina. Till en junior behöver vi säga: jobba på och gör det du behöver göra nu så kommer resultaten senare.

Vad letar ni efter för egenskaper hos en person?
Bygg upp din bas, lägg tid på det. Träna väl och bygg upp grunderna, tekniken, din kropp på ett brett sätt. Och orka göra det under många år. Vi vill leda ungdomarna i en bra riktning och stödja och utmana på vägen. Gynnsamma sätt att tänka och önskade beteenden är viktigt.

Katarina tar ett exempel:
– Om vi i en truppträning har identifierat att ”offensiv puttning” är viktigt, då premierar vi beteendet att vilja prova, att våga putta så men också att misslyckas men ändå fortsätta. Att försöka är viktigt, att individen vågar testa att slå ett nytt slag. Även hur man tar tillvara sin tid när man är på tävling och läger. Sådana egenskaper försöker vi identifiera hos våra juniorer.

Den som faller mest blir bäst
Denna liknelse med konståkningen är bra att ha med sig. Det är okej att missa. Att testa och utmana sig själv och att lämna sin bekväma roll. Träna på att ta en motgång. Scorer räknas så klart, men det vet alla aktiva redan. Och scorer kan gå upp och ned. Så på vägen mot framgång är det viktigt att inse att det också kostar att utvecklas. Det håller inte i längden att vara bekväm, spela samma banor, kanske bara hemmabanan och att ”spela safe” och tänka på sitt handicap. Vi håller utkik efter unga spelare som försöker tävla mycket, som varierar tävlandet i både klubbtävlingar och andra, samt utmanar sig själva.

Att tävla är en extrem exponering både prestationsmässigt, mentalt och socialt och därför bra att utsätta sig ofta för! Lite otryggt och risk tappa i ”status” men det är precis sådant du växer av. Vi vet att de är en värre och större utmaning ju mindre du tävlar och därför behöver du hålla uppe tävlingsmängden. För att bli bra på att tävla så behöver du tävla och bli trygg i nervositeten. På så sätt bygger du upp ditt ”golfbagage”.

Slutligen, vi vill ge trygghet i vårt arbete med landslagsindivider och förberedande verksamhet. Och de aktiva ska känna det, det är viktigt att vi återkopplar hur vi resonerar till dem och att vi tittar bredare än bara på en score. Håll i och kämpa på, ta tillvara möjligheten att lära och ha kul!

Spelarutvecklingshjulet – 5 processer i balans
Erfarenhet har visat att helhet är viktigt såväl för prestation som för att människan/golfspelaren ska må bra. Svenska golfförbundet jobbar därför efter spelutvecklingshjulet: fem processer som måste finnas med för att ditt golfande ska rulla framåt i balans dit du vill.

Tekniskt
Rörelselära kopplad till grenspecifikt utförande. Spelaren ska vara kunnig på sin nivå (nuläge), sina tendenser och ha verktyg för att jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Coach ska vara insatt i olika metoder och alltid utgå från spelarens behov.

Fysiskt
Den fysiska träningen ska vara såväl kapacitetshöjande som skadeförebyggande. Din fysiska kapacitet och ständiga utveckling är en pusselbit i din golf. Genom kontinuerliga tester och analyser anpassas din träning till aktuell nivå.

Mentalt
Helhetsupplägg med vision- och målarbete kopplat till sina processer.
Hantering av tankar, känslor, fysiska reaktioner och beteenden.

Socialt
Skapa förståelse för att saker omkring varje spelare påverkar idrottsprestationen både positivt och negativt. Att hela tiden ha det sociala med i sin satsning innebär att vi kan utvecklas enligt vår vision. Människan är viktig, inte enbart prestationen.  Även möjliggöra att optimera utveckling genom sparring.

Strategiskt
Vilka val som tas för att utvecklingen ska optimeras. Spelaren och coach har kunskap och kompetens om långsiktighet och kortsiktighet i varje individuell utvecklingsplan.