Tävlingsledning

Tävlingsledning

Stockholms Golfförbund arrangerar kurs för tävlingsledning uppdelad vid två tillfällen 9 och 23 mars 2024.

Tävlingsledarkursen bygger på regelverk och riktlinjer i Spel- och tävlingshandboken, Committee Procedures i regel-appen samt it-hjälpmedlet GIT tävling.

Deltagarna är efter kursen förberedda på TL-rollen och har kunskaper i hur man praktiskt planerar och genomför en tävling. Som ett första steg enklare tävlingar på klubbnivå. Men kursmaterialet täcker även vad som gäller för att klara större klubbtävlingar som KM och externa tävlingar.

Innehåll:
SGFs Tävlingsledarutbildning
Grunderna i GIT Tävling

SGFs Spel och Tävlingshandbok kan du ladda ner här

Tidpunkt:
9 och 23 mars kl:09.00-14.00
Vi bjuder på fika och en matig smörgås till lunch

Kursledare:
Bertil Rosvall och Hans Danielsson

Fortsättningsmöjligheter

Som erfaren tävlingsledare kan man sedan gå vidare till att bli verksam inom distriktet (SGDF) för att genomföra regionala tävlingar som Tournament Director (TD).

Som ett sista steg inom svensk golf har vi sedan förbundsnivån (SGF) med uppdrag som TD på större nationella tävlingar.