SISU

Att utbilda och utveckla med SISU Idrottsutbildarna ger utbildningsresurser!

Så här kan ett samarbete med SISU se ut:

Klubben redovisar sina Grönt Kortutbildningar som lärgruppsverksamhet, och även andra utvecklings- och utbildningsaktiviteter. SISU Idrottsutbildarna stöttar dessutom klubben med:

  • att vara klubbens bollplank i utbildnings- och utvecklingsfrågor!
  • en Hjärt- och Lungräddningskurs för tränarna med Idrottslyftsmedel
  • en processledare som leder en Framtidsdag på klubben
  • att styrelsen deltar kostnadsfritt på kursen ”Bättre möten” som erbjuds i vårt kurs- och föreläsningsprogram.

JA!
Exempel på rapporteringsbar verksamhet
– Grönt kort-nybörjarutbildning
– Regelvandring
– Tävlingskommittén planerar/utvecklar arrangemang
– Föreläsningar
– Säkerhetskurser

Nej!
Detta är t ex inte rapporteringsbart
– Golfspel på banan
– Reguljär föreningsverksamhet (årsmöten, styrelsemöten, valberedningsarbete)
– Festarrangemang
– Tävlingar

 

 

Svenska Golfförbundet (SGF)

Här kan du ta del i Svenska Golfförbundets utbildningar.