SGDF Kurser

Regelkurs

Regelkursen vänder sig till den genuint regelintresserade, som därefter ska ha kunskaper för att kunna hålla regelgenomgångar på sin klubb och fungera som klubbdomare.

Tävlingsledning

Tävlingsledarkursen vänder sig till tävlingsledare som kommer vara förberedda på TL-rollen och har kunskaper i hur man praktiskt planerar och genomför en tävling.
Som ett första steg enklare tävlingar på klubbnivå. Men kursmaterialet täcker även vad som gäller för att klara större klubbtävlingar som KM och externa tävlingar.

TD kurs

Kursen vänder sig till erfarna tävlingsledare som vill ta steget upp till den mer omfattande rollen som Tournament Director TD.

Domarkurs

För varje kurs finns bl.a. en beskrivning av innehållet, målgruppen, tid och plats samt kursledare, kursavgift och sista anmälningsdag. Anmälan görs på www.sgdf.se – Anmälan och ska vara oss till handa senast sista anmälningsdagen som angivits för respektive kurs. Efteranmälningar godkänns i mån av plats.

Anmälan är bindande.
Kursavgiften betalas vid anmälan.
Kallelse sänds ca en vecka före kursstart till den e-post adress du angivit vid din anmälan.
Kurser genomförs centralt på distriktsnivå samt ute på klubbarna där respektive klubbs egna önskemål om innehåll och tider beaktas.

Kurs på klubben

Parallellt med kurserna, erbjuder vi TL- och regelkurser för genomförande lokalt på klubb. Då finns möjlighet att anpassa materialet efter klubbens önskemål i såväl omfattning som nivå. För mer information kan ni kontakta kansliet info@sgdf.se

Stockholms Golfförbund erbjuder en Tävlingslednings kurs och en Regel kurs för distriktets klubbar och dess medlemmar.
Svenska Golfförbundet har i samarbete med R&A, tagit fram ett flertal utbildningspaket för Golfsverige och kursmaterialen är fördelade på två nivåer:

  • Tävlingsledning
  • Regelutbildning

Våra grundutbildningar riktar sig till de som arbetar med tävlingsverksamheten på den egna klubben. Och som vill verka i någon av klubbens kommittéer, som tävlingsledare för rena klubbtävlingar eller som klubbdomare. Vi i Stockholms Golfförbund har utgått från förbundets mer avancerade Nivå 2-material. Men vi har vidareutvecklat dem på olika sätt för att passa våra krav.

Parallellt med kurserna, erbjuder vi TL- och regelkurser för genomförande lokalt på klubb. Då finns möjlighet att anpassa materialet efter klubbens önskemål i såväl omfattning som nivå.

Fortsättningsutbildningar
För de genuint intresserade finns möjlighet att gå vidare för att ansluta sig till distriktets Tournament Director (TD) eller Distriktsdomare (DD). Dessa genomför uppdrag i sina roller på öppna tävlingar ute på distriktets klubbar. I princip är det större tävlingar arrangerade av SGF och SGDF. Och det är i huvudsak tävlingar för juniorer på olika nivå, alltifrån instegstävlingar till elittävlingar.

För de som vill gå vidare till TD-gruppen, anordnas en särskild TD-utbildning. Och för de som vill gå vidare och bli distriktsdomare, anordnas en Domarkurs.

Integritetsinställningscenter

Nödvändiga

Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre webbläsarupplevelse, analysera webbplatstrafik och personifiera innehåll.

Advertising

Analytics

Other