Golfens Ledarutbildning

Golfens Ledarutbildning

Juniorerna är klubbens framtid och gör idrotten levande på klubben. Det är viktigt att ha en väl fungerande och lärande miljö för juniorverksamhet som gör att juniorerna trivs, utvecklas och vill fortsätta med golfen.

Golfäventyret – olika material för ledare och barn

Den nya oranga boken för ledare, Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret finns att beställa på SISU idrottsböcker: https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/golfens-ledarutbildning-1-golfaventyret

Den här boken och den tillhörande webbplatsen golf.se/golfaventyret vänder sig till dig som vill stötta barn i deras utveckling. Syftet är att ge dig verktyg och kunskap att skapa lärorika och inspirerande golfträningar för barn. Som ledare, förälder eller både och, har du chansen att påverka barns och ungdomars liv genom golfen.

För barnen finns ett turkost häfte som kan beställas på www.golfäventyret.se

Golfens Ledarutbildning 1 – Golfäventyret (GL1)

GL1 – Golfäventyret – den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1- Golfäventyret. 

Golfens ledarutbildning 2 – Fördjupning

Golfens ledarutbildning 2 är en fördjupning i ledarskapet för barn 6-12 år. Utbildningen är över två dagar ca 14-16 timmar. Det är en teoretisk del som även genomförs med praktiska inslag för att själv få uppleva hur teorierna fungerar i praktiken. Barnsutveckling, motivation och självkänsla är några av ämnena som tas upp förutom golfträning och djupare förståelse för golfspecifika rörelser.