TD Grupp

SGDFs TD (Tournament Director) grupp hanterar ett antal tävlingar som SGDF ansvarar för. En TD är operativt ansvarig för genomförandet av en tävling och stödjer arrangörsklubbens tävlingsorganisation.

Följande personer ingår i TD gruppen.

Anders Bergh anders.bergh@sgdf.se