TD Grupp

SGDFs TD (Tournament Director) grupp hanterar ett antal tävlingar som SGDF ansvarar för. En TD är operativt ansvarig för genomförandet av en tävling och stödjer arrangörsklubbens tävlingsorganisation.

Följande personer ingår i TD gruppen.

Christer Alkelöw christer.alkelow@sgdf.se
Fredrik Svärd fredrik.svard@sgdf.se
Anders Bergh anders.bergh@sgdf.se