TD och Domaruppdrag

Här kan du som TD eller distriktsdomare hitta de dokument som du behöver när du har genomfört ett uppdrag. Vi ersätter alla uppdrag, all info om detta finns att läsa på denna sida. Du som distriktsdomare hittar också en rapportmall som ska skickas in efter varje utfört uppdrag. Som bilaga finns en sammanställning av årets domaruppdrag. Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Magnusson på kansliet.

Ersättningsbestämmelser 2022
Dagarvode
Ett arvode per dag utgår för antalet tävlingsdagar som en tävling omfattar plus en eller flera förberedelsedagar, beroende på uppdragets omfattning efter överenskommelse med ansvarig för SGDFs tävlingar.
Ett arvode är 966 kronor och ½ arvode är 483 kronor.
(Arvode motsvarar 2% av gällande prisbasbelopp 48 300 kr).
Extra ersättning om 180 kronor kan därutöver ges för sena kvällspass.

Reseersättning
Vid resa med egen bil är milersättningen 18.50 kr per mil.

Traktamente och kost
Traktamente utgår ej och kost är inte en godkänd kostnad.

Arvodesrapport
Arvodesrapport ska insändas månadsvis men senast 15 i efterkommande månad efter utfört uppdrag och alltid inom aktuellt räkenskapsår. Senast datum för utbetalning av arvodesrapport är 30 nov 2022.
Originalkvitton på biljetter, kostnader för övernattning och eventuellt andra godkända utgifter som styrker beloppet ska medsändas reseräkningen för att ersättning ska kunna medges. Rapporten skall skickas in påskriven.

Inkomstuppgift
Inkomstuppgiften får du när du loggar in på Skatteverket. Kontrolluppgift KU10 skickas ej längre ut.

Digital arvodesrapport skickas till maria@sgdf.se

Integritetsinställningscenter

Nödvändiga

Vi använder cookies för att erbjuda dig en bättre webbläsarupplevelse, analysera webbplatstrafik och personifiera innehåll.

Advertising

Analytics

Other