TD och Domaruppdrag

Här kan du som TD eller distriktsdomare hitta de dokument som du behöver när du har genomfört ett uppdrag. Vi ersätter alla uppdrag, all info om detta finns att läsa på denna sida. Du som distriktsdomare hittar också en rapportmall som ska skickas in efter varje utfört uppdrag. Som bilaga finns en sammanställning av årets domaruppdrag. Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Magnusson på kansliet.

Ersättningsbestämmelser 2023
Dagarvode
Ett arvode per dag utgår för antalet tävlingsdagar som en tävling omfattar plus en eller flera förberedelsedagar, beroende på uppdragets omfattning efter överenskommelse med ansvarig för SGDFs tävlingar.
Ett arvode är 1070 kronor och ½ arvode är 535 kronor.
(Arvode motsvarar 2% av gällande prisbasbelopp 53 500 kr).
Extra ersättning om 200 kronor kan därutöver ges för sena kvällspass.

SGDF behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under 26 250 kronor per idrottsutövare under år 2023. En ersättning som omfattas av den regeln är ändå skattepliktig för mottagaren. SGDF är därför skyldig att lämna kontrolluppgifter på den utbetalda ersättningen.

Reseersättning
Vid resa med egen bil är milersättningen 25 kr per mil skattefritt och 11.50 kr per mil kommer beskattas.

Traktamente och kost
Traktamente utgår ej och kost är inte en godkänd kostnad.

Arvodesrapport
Arvodesrapport ska insändas månadsvis men senast 15 i efterkommande månad efter utfört uppdrag och alltid inom aktuellt räkenskapsår. Senast datum för utbetalning av arvodesrapport är 30 nov 2023.
Originalkvitton på biljetter, kostnader för övernattning och eventuellt andra godkända utgifter som styrker beloppet ska medsändas reseräkningen för att ersättning ska kunna medges. Rapporten skall skickas in påskriven.

Inkomstuppgift
Inkomstuppgiften redovisas av SGDF till Skatteverket.

Digital arvodesrapport skickas till maria@sgdf.se