Lokala Regler på klubb

Det åligger varje GDF att granska och godkänna de lokala reglerna på varje klubb i distriktet. Inom Stockholms GDF har ett löpande arbete med granskning och godkännande pågått under flera år, administrerat och hanterat av Regelkommittén i SGDF.

Våren närmar sig och dags igen att se över de lokala reglerna på klubben inför säsongen 2022. Det har kanske hänt en del på banan under den gångna vintern eller uppstått andra skäl till att reglerna behöver uppdateras. 
 
Handicapgrundande ronder baseras som ni vet på att vi spelar enligt golfens regler. Ett säkert sätt att säkra det är att få sina lokala regler godkända av Regelkommittén inom SGDF. Utan godkända lokala regler riskerar klubben att de ronder som spelas på klubbens bana inte är handicap-grundande, vilket vore väldigt olyckligt.
 
Vi inom Regelkommittén vill naturligtvis att ingen klubb skall hamna i det läget och vill därför påminna om vikten att skicka in lokala regler för ett godkännande varje år. OBS! Om ni inte har några ändringar utan vill fortsätta enligt de lokala regler ni fick godkända förra året så räcker det med att skicka ett mail till mig och säga det så uppdaterar jag datumet och skickar de godkända reglerna som svar.
Ni kan om ni vill få stöd av oss gällande formulering av lokala regler. Ni får väldigt gärna kontakta mig, Mikael Jälefors, som ansvarig för godkännandet av klubbarnas lokala regler, för råd och tips gällande formuleringar. Ni når mig via:
 
Mikael Jälefors
0708-704442
Regler för Golfspel, och Spel- och Tävlingshandboken är de övergripande regelverk som styr. SGF tillhandahar också den så kallade InfoBanken för att skapa olika typer av dokument för klubben eller för en enskild tävling, t ex Lokala Regler, Tävlingsregler, Villkor för Tävling och Lokala Ordningsföreskrifter. InfoBanken hittar du genom att klicka här.
Samtliga klubbars lokala regler skall vara utformade enligt de riktlinjer och beskrivningar som finns i InfoBanken. I Infobanken finns formuleringer att hämta för de lokala regler som kan vara aktuella, dessa formuleringar skall användas.

Klubbar som har lokala regler som inte är formellt godkända av distriktet, uppmanas att skicka in dessa för granskning och godkännande. Om en klubb ändrar sina lokala regler skall dessa också skickas för godkännade. Bifogar mall för 2022 års Lokala Regler.

Lokala regler för godkänning skickas till info@sgdf.se