Lokala Regler på klubb

Det åligger varje GDF att granska och godkänna de lokala reglerna på varje klubb i distriktet. Inom Stockholms GDF har ett löpande arbete med granskning och godkännande pågått under flera år, administrerat och hanterat av Regelkommittén i SGDF.

Nu börjar det bli dags att ta tag i uppdaterandet av klubbarnas lokala regler inför säsongen 2024. Som ni säkert alla vet har golfreglerna uppdateras inför detta år och det påverkar vad som skall vara med i klubbarnas lokala regler. Vissa lokala regler som vi tidigare haft finns nu med i regelboken och skall inte längre vara med i de lokala reglerna. Dessutom har det tillkommit några få extra möjligheter för de lokala reglerna.

Ändringar som krävs:

Lokala regler som nu skall tas bort är huvudsakligen:

  1. Lokal regel gällande när en boll på green måste spelas om (local rule model D-7). Syftet med den lokala regler har nu lagts in i regelboken och den lokala regeln skall tas bort.

Det har också genomförts en förändring i modellen för regel E-11 gällande en boll som träffar kraftledning. Förtydligandet gäller vad som händer om man spelar om från fel plats eller om man inte spelar om slaget. Det behöver justeras i formuleringen för er som använder den lokala regeln.

Vi har också ändrat ett begrepp som jag vet finns i en hel del av de lokala reglerna. Det som förut kallades ”Organisk del av banan” skall nu kallas ”Integrerade föremål”

Nya möjliga tillägg
Som ni säkert redan vet så kan man inte droppa sig fri från ett flyttbart tillverkat föremål om man ligger i ett pliktområde. Nu har möjligheten givits att införa lokal regel som möjliggör att droppa sig fri från elstängsel även om bollen ligger i ett pliktområde. För de klubbar som har problemet att man har elstängsel som kan kan vara hindrande när bollen ligger i ett pliktområde så finns denna möjlighet. Modellen för denna regel är F-24.

Det finns några nya möjligheter till men jag tror inte att de är aktuella för klubbarna.

Det har också kommit tydliga rekommendationer gällande användande av vissa lokala regler. Titta gärna på ”Viktigt från regelkommittén” på https://golf.se/spelochtavlingsinfobanken.

Uppdatering av regler 2024

För att förenkla för samtliga så tänkte jag att vi gör enligt följande:

  • För de golfklubbar som har godkända lokala regler för 2022 och som inte har behov av att ändra sina lokala regler på annat sätt än de ändringar som krävs enligt ovan så räcker det att skicka ett mail till mig, mikael@jalefors.se, och säga att ni bara gör de ändringar som krävs. Jag utgår då från era godkända regler 2023 och gör de ändringar som krävs. Jag skickar sedan ut förslaget till er och ni bekräftar att det ser bra ut.
  • För klubbar som har godkända lokala regler för 2023 och som vill uppdatera reglerna så behöver ni bara skicka in förslag på de nya saker som ni vill ha med. Ändringarna som krävs gör jag ändå. Jag skickar sedan ut förslag och ni bekräftar.
  • För de klubbar som inte har godkända lokala regler för 2023 så får ni kontakta mig så tar vi en dialog om vilka regler vi utgår ifrån och om ni har nya önskningar. Även här skickar jag naturligtvis ut förslag och ni bekräftar.

Hoppas det låter som ett bra förslag.

Jag skulle önska att så många som möjligt kan skicka in vad de vill göra innan sista april så att vi kan få en snabb och effektiv hantering och att samtliga klubbar har godkända lokala regler direkt vid säsongstarten.

Mikael Jälefors
0708-704442

Lokala regler för godkänning skickas till mikael@jalefors.se