Golftjej STHLM - för tjejer från 11 år, oavsett spelnivå.

Breddsatsning för tjejgolf

Golftjej Sthlm är Stockholms Golfförbunds breddsatsning som vänder sig till tjejer från 11 år, oavsett spelnivå. Syftet är att skapa förutsättningar för tjejer att hitta golfkompisar över klubbgränserna och därmed tillsammans hitta glädjen att satsa på golf som idrott.

Målet är samtidigt att skapa och ge ledare/föräldrar lokalt på respektive klubb verktyg att bygga en stark verksamhet hemma på klubben. Vi arrangerar träffar under perioden februari till oktober, alltid med en kvalificerad tränare/coach på plats.

Grundtrygghet – Tillhörighet – Gemenskap

Golftjej STHLM skall ge deltagande tjejer en grundtrygghet, tillhörighet och gemenskap med varandra. Detta i sin tur bidrar till att lägga en stabil, långsiktigt och hållbar grund för hälsa och välmående.

Ett starkt fokus skall ligga på att fortsätta arbetet med att stärka tjejerna i distriktet både socialt, fysiskt och mentalt. Den sociala delen med att hitta nya golfkompisar över klubbgränserna kommer att ligga som en röd tråd och vävas in i alla aktiviteter vi kommer att genomför under året.

Tema – att vilja tävla

Vi ser just tävlandet som en av nycklarna att tjejerna fastnar för sporten och där kommer sedan viljan att utvecklas vidare. Golftjej STHLM skall verka för att öka deltagandet på träningar, tävlingar och övriga aktiviteter som distriktet (SGDF) eller klubben lokalt arrangerar. Ett verktyg för att få tjejerna att stanna kvar i golfen är just att våga och finna glädjen i att börja tävla.

För att åstadkomma allt detta så har Golftjej STHLM börjat sätta fokus på mental träning och via nära samarbete med externa inspiratörer jobbar vi med att hjälpa tjejerna att övervinna sina rädslor. Ett samarbete som vi påbörjade redan under 2016 med mycket positivt gensvar från tjejerna.

Kriterier som spelare bör uppfylla

  • 11 år eller äldre
  • Hcp 54 eller bättre
  • Medlemskap i en klubb inom Stockholms Golfdistrikt