Golfgrabb STHLM - för killar från 11 år

Breddsatsning för grabbgolf

Golfgrabb STHLM är en satsning av Stockholms Golfförbund som vänder sig till pojkar från 11 år. Genom Golfgrabb STHLM vill Golfförbundet i Stockholm stödja och ge en chans till fler att förkovra sig inom golfen och med inspiration och stimulans få fler att träna, tävla och få kompisar över klubbgränserna.

Vi arrangerar träffar under perioden februari till oktober, alltid med en kvalificerad tränare/coach på plats.

Gemenskap och spelglädje

Genom att aktiva tidigt får träffa likasinnade kan de bygga en trygghet och ett nätverk för att ta steget att börja eller fortsätta tävla i golf. Ibland saknas jämnåriga spelare på den egna klubben och på det här sättet vill vi bygga kompisbroar över klubbgränserna. Det sociala och lekfulla är viktigt för ungdomar inom alla sporter, så även inom golfen!

Ett antal Golfgrabb STHLM-träffar är planerade under 2018 med såväl träning och föreläsningar som andra aktiviteter. Träffarna syftar till att förutom inspiration, kvalitet och spelarutveckling också ge gemenskap och nya golfkompisar. Vissa träffar bjuder vi in både spelare och föräldrar.

Spelare i Golfgrabb STHLM träffas regelbundet under hela året. Varje träff sker under ledning av förbundets tränare och coacher och fokuserar både teoretiskt och praktiskt på specifika områden som är viktiga för golfspelare. Specifik fysisk träning, vilken kost som gynnar uthållighet och hur den mentala biten kan utvecklas är några exempel på vad träffarna kommer innehålla.