Coach for the future

Färre och färre ungdomar tävlar, varför och vad kan vi göra för att vända trenden? Vi på SGDF behöver stötta de som finns runt omkring våra juniorer. I vårt program Nu vänder Stockholm trenden så har vi fyra huvuddelar varav samarbete med tränare är en. Därför har vi nu startat ett tränarprojekt där vi kan inspirera och nätverka med tränare i distriktet som jobbar med juniorer. Hör vår ledare/tränare Martin Petersson berätta mer om projektet i videon längre ner!

 

För att få ungdomar att stanna kvar inom golfen som en livslång idrott tror SGDF, att det är viktigt att börja tävla. Det är inte viktigt vilken nivå junioren tävlar på eller vilken ambitionsnivå. Det viktiga är att komma igång med tävlandet.

Det blir därför extra viktigt att stötta de som finns runt omkring våra juniorer. I vårt program Nu vänder Stockholm trenden ser vi tränaren som en nyckelperson i juniorers utveckling. Genom att samla de tränare som jobbar aktivt med ungdomar bör vi kunna lära oss mycket av varandra.

Jag tror behovet att stötta tränare som ungdomarna träffar är jätteviktigt. Jag tror, som tränare själv, att det är viktigt att höra hur andra tänker och gör men också att vi behöver anpassa oss lite efter tiden. Det är mycket youtube och instruktioner som finns tillgängligt, då behöver vi anpassa oss efter det. –Martin Petersson, huvudansvarig för projektet tränarforum.

Projektet började genom att identifiera de tränare som jobbar där det finns många ungdomar, de blev därefter inbjudna till att vara en del av denna grupp för att nätverka och tillsammans skapa hur projektet ska se ut fortsättningsvis.

På den första träffen diskuterades nuläget i distriktet och verksamheter. Något som framkom var att de senaste 10 åren har verksamheten på klubb blivit väldigt specifik och detaljerad. Tränarnas utbildningsnivå har höjts markant och tränarna har mer detaljerad kunskap kring rörelselära och fys. Det har lett till att färre ungdomar spelar tillräcklig volym med golfrundor, också att det är hög kvalité på träning men inte lika mycket träning på spel. Denna diskussion fortsatte och frågan är hur detta påverkar ungdomarnas utveckling och resultat på tävling. Lekfullheten och erfarenhet av spel på banan är en viktig del för ungdomarnas utveckling och särskilt när det gäller prestationen på tävling.

Efter första träffen beslutades forumet var bra att träffas i och sedan dess har gruppen samlats under liknande former, för gemensam träning och erfarenhetsutbyte.