Tjejligan

Tjejligan - Lagspelet för tjejer

Spela med klubbkompisar i ett lag endast med tjejer! Tjejligan ger tjejer en möjlighet att spela i lag på andra klubbar och få tävlingserfarenhet, att träffa tjejer från andra klubbar och skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

Tjejligan är ett matchspel med fyra spelare per lag över 9 hål. Tävlingen börjar med gruppspel där 3-4 lag blir lottade i samma grupp. Alla lag ska möta varandra två gånger vilket innebär att det är ett gruppspelstillfälle på våren och ett på hösten. Efter gruppspelen har de bästa lagen chans att kvala in till finalen i slutet av sommaren.

Vem som får spela i tjejligan, detaljerad spelform och anmälan:

Deltagare
Flickor 21 år eller yngre (födda 2002 eller senare).

Tävlingen genomförs i form av gruppspel och finalspel.

OBSERVERA !!
För att få flera tjejer att delta och från klubbar som ej kan få ihop ett fullt lag av egna tjejer är det tillåtet att bilda mixade lag bestående av tjejer från två eller flera klubbar. Kravet på mixade lag är:
– Ett lag kan bestå av deltagare från olika klubbar
– Ingående golfklubbar ska anges i samband med lag-anmälan
– Mixade lag skall ange EN lagledare som ansvarar för laget gentemot SGDF

Dessutom för att undvika w.o.-matcher pga. svårigheter att få fullt lag är det tillåtet för alla lag att låna in en spelare från annan klubb. Denna spelare får ej tidigare eller senare delta i annat lag i Tjejligan.

Gruppspel
Matchspel för fyrmannalag över 9 hål. Anmälda lag delas in i grupper om 3 eller 4 lag.
Om det är 4/3 lag i gruppen möts lagen inom gruppen vid två speltillfällen (vår och höst). Vid varje speltillfälle möts alla 4/3 lagen i på samma spelplats. Alla lag möter varandra en gång, dvs varje lag spelar 3/2 lagmatcher över 9 hål.
Om det är 3 lag i gruppen har man dessutom möjlighet att genomföra kvalspelet under tre speltillfällen. Lagen möts då parvis och spelar, om lagledarna är överens om detta, både hemmamatch och bortamatch samma speldag. Se vidare i statuterna nedan.

Lagmatcher spelas som en foursomematch och två singelmatcher i nämnd ordning. Tävlingen spelas med hcp från röd tee.

Finalspel
När gruppspelet är genomfört går gruppsegrare och bästa tvåa vidare till finalspel. I finalspelet består varje lagmatch av en foursome-match och två singelmatcher.

Finalen
spelas som utslagsturnering (semifinaler/final och match om tredje pris) i form av matchspel över 9 hål.

Anmälan
Ligan är under arbete, vi återkommer med mer information inom kort

Att spela lagspel är kul! Tävla tillsammans med dina tjejkompisar på klubben i Tjejligan

Information till arrangörer och lagledare

Arrangörer av gruppspel

Arrangörer av gruppspel utses efter att anmälningstiden gått ut görs en lottning/fördelning av anmälda lag i grupper om 3 eller 4 lag.
I varje grupp utses därefter två arrangerande klubbar. En för vardera vår/höst-omgången.
Arrangörskapet roteras över tid så att varje klubb får arrangera i förhållande till antal gånger klubben deltagit I tävlingen.
Efter att lottningen gjorts får samtliga lagledare ett mail med information om tävlingens genomförande.

Utsedda arrangörer ansvarar för att tävlingsomgången genomföres

Ansvaret för att tävlingsomgången genomföres vilar på lagledaren hos utsedd arrangörsklubb. Det är arrangörens ansvar att hitta lämplig speltid som passar alla deltagare och tillgängligheten på arrangörsklubbens bana.
Två viktiga aktiviteter för utsedd arrangör: Kontakta snarast efter att du erhållit mailet att din klubb ska arrangera tävlingen lagledarna i gruppen för att hitta lämplig speldag/dagar och kontakta din klubbchef för att stämma av tillgängliga tider på banan. Speciellt för våromgången där det kan bli tajt om tid och svårt att hitta tävlingsdagar som passar alla. Vänta inte med första kontakten.

Vår klubb har svårt att friställa tid på banan någon av föreslagna dagar

Ibland kommer andra evenemang i vägen och utsatta datum passar inte. Tävlingsschemat är ett komplicerat pussel. Speldatumen för ligorna är valda med mycket stor omsorg för att vi skall undvika krockar med andra tävlingar där spelarna i den här ålderskategorin förväntas delta. Fungerar det inte alls skall man
– Byta datum med den andra arrangören
– Byta arrangemanget med någon av de klubbar som inte är arrangörer
– Hitta ett annat datum i perioden som alla klubbar kan enas om
– Kontakta tävlingsansvarig SGDF för att undersöka ev byte av datum

Hur planera matcherna och vilka startförbud skall läggas

Alla lag möter alla i 9 hålsmatcher.
Grundidén är att detta sker under en och samma speldag.
I en grupp med 4 lag kan det innebära följande spelschema:
08.00 Lag 1 – Lag 2
08.30 Lag 3 – Lag 4
12.00 Lag 1 – Lag 3
12.30 Lag 2 – Lag 4
16.00 Lag 1 – Lag 4
16.30 Lag 2 – Lag 3
Lämpligen läggs startförbud 7.45 – 9.15, 11.45 – 13.15 etc så att banan kan utnyttjas/bokas av andra spelare
mellan omgångarna. Spelordningen mellan de 4 lagen är i grunden den ordning som lagen står i spelschemat.
Kan dock ändras av arrangören (och de övriga lagledarna) av transporttekniska skäl mm. Starttiderna skall
givetvis anpassas av arrangören. Notera att om klubben har flera slingor kan dessa utnyttjas. Även en 9-hålsbana får användas. Krav är dock att den är slopad.

Starttiden 08.00-08.50 kan om det fungerar för klubben läggas på hålen 10-18 så få man ett bättre
banutnyttjande.

I en grupp med 3 lag används spelschemat
08.00 Lag 1 – Lag 2
11.30  Lag 1 – Lag 3
15.00 Lag 2 – Lag 3

För att få bättre banutnyttjande kan man eventuellt direkt efter lag1-lag2-matchen lägga bollen med reserver och ledare.
Då får lag 1 en kortare paus och det kan ge möjlighet att växla spelordningen inom laget. Man kan på det sättet fortsätta på hål 10 och slipper 11.30-starttiden på hål 1.

Reservation för reserver, lagledare: 2 reserver/lag + 2 ledare/lag (= max 2 extra ”bollar” per lagmatch) skall erbjudas spelmöjlighet över 9 hål vid EN av spelomgångarna enligt arrangörens val.
Ovanstående är grundmallen då man får en heldag på banan och alla spelare kan träffas.

Det är även tillåtet att hitta andra speldagar och spelkombinationer. Ex kan man om man är tre lag i gruppen spela:
Dag 1 lag A-B, dag 2 lag A-C, dag 3 lag B-C. Viktigt är dock att alla lagledare måsta acceptera förändrat spelschema.

Får man byta spelare mellan lagmatcherna i en spelomgång

Ja. Gruppspelen består av 2/3 lagmatcher som genomförs under en dag. Spelarna måste givetvis slutföra den lagmatch som de påbörjat, men till nästa lagmatch utser man ”nya” spelare.
Det finns ingen begränsning på hur många spelare man kan ha med i laget, dock måste man komma ihåg att varje spelare får bara representera ETT lag under säsongen. Detta är något som klubbar som anmält flera lag måste beakta. Så snart man spelat en lagmatch för ett lag så får den spelaren inte spela i något annat lag i tävlingen under resten av säsongen.

Notera att Tjejligan och Lilla Stockholmsligan är olika tävlingar och flickor får således vara med i ETT lag i vardera tävlingen.

En spelare som inte uppfyller kraven på att få delta (t.ex. för lågt hcp, för gammal etc) eller en spelare som redan spelat för ett annat lag i samma seriespel under innevarande säsong anses vara en okvalificerad spelare. Deltar en sådan spelare i en lagmatch förlorar det felande laget för lagmatchen med 0-5 (Lilla Sthligan) och 0-3 för Tjejligan.

Hur meddelar jag vår laguppställning

Rutinen för detta styrs av arrangerande klubbs lagledare.
För att spelordningen skall bli korrekt och ingen stress behöva uppstå speciellt inför första matchen på morgonen rekommenderas att arrangerande lagledare kräver in laganmälan och laguppställningen för första matchen ett par dagar före matchdag så att första startomgången kan planeras.

Inför varje lagmatch träffas lagledarna och fyller i resultatblankett (utom matchresultatet) där de namnger de spelare som skall representera laget i lagmatchen resp vilka som skall spela foursome. Spelarnas namn, handicap samt antal erhållna slag (ESL) fylls i. Lagledaren väljer först fritt vilka spelare som skall spela foursome. Singelspelarna skall därefter alltid ställas upp i stigande hcp. Spelaren med lägst hcp spelar första singelmatchen, spelaren med högst hcp spelar den sista singeln. Saknas en spelare i laguppställningen är det den sista singelmatchen som måste ges upp först, saknas två spelare ges de sista två singlarna upp. Foursome-matchen måste alltid genomföras. För uträkning av spelhandicap, se resultatblankettens anvisningar.

Golfregler för matchspel – Domare

Reglerna för matchspel skiljer sig i vissa avgörande fall från reglerna för slagspel.
Flera av spelarna har inte heller så stor erfarenhet av matchspel. Anordna därför gärna i samband med ett
träningspass en regelgenomgång/regelvandring där skillnaderna matchspel/slagspel belyses.
Gruppspelet genomförs normalt utan närvarande domare. Lagledarna är inte domare. Låt spelarna agera själva och fatta egna beslut i bollen.

Observera att lagledaren ej får ge råd mm.

Viktigt är dock att om osäkerhet uppstår detta löses på ett regelmässigt korrekt sätt. Tävlingsledaren (som normalt är arrangören) ansvarar för detta. Vid behov kontakta SGDFs tävlingsansvarige (070 579 4344) eller jourhavande förbundsdomare (telnr finns på SGDFs hemsida).

Resultatrapportering

Resultatrapportering skall göras av arrangören av gruppspel på särskild blankett, 1 blankett per lagmatch.
Resultatrapporter skall undertecknas av respektive lagledare och insändas via e-post/brev till SGDFs
tävlingsansvarige inom 3 dagar efter spelad match.

Ändrade statuter 2021

Om WO lämnas vinner motståndarlaget lagmatchen med 5-0 (Lilla Sthligan) och 3-0 för Tjejligan. Laget utesluts dock inte utan får fortsätta spela mot övriga lag i gruppen.

Lycka till med tävlingen

Se till att ungdomarna får en trevlig och positiv upplevelse på golfbanan