STHLM Junior Mixed

Nyhet! Lilla Stockholmsligan och Tjejligan blir STHLM Junior Mixed!

STHLM Junior Mixed är SGDF nya lagtävling. Tävlingen har lagspelet i fokus, träna på att tävla och är en förberedande tävling till Future League och JSM-klubblag och passar därför ännu bättre in i SGDF tävlingstrappan.

Samma ligor i ett nytt format

För att hänga med i vad som sker inom golfvärlden har vi valt att slå ihop våra ligor till en ny. Det är roligt att tävla tillsammans! I den nya lagtävlingen STHLM Junior Mixed finns ett flexiblare format på lag-sammansättningen, fokus ligger på lagspelet och att träna på att tävla. Vi har valt att ta bort singelmatcher och använder bara spelformer som man spelar tillsammans i laget, foursome och fyrboll. Tjejer och killar möter varandra men vi främjar att tjejer ska fortsätta att spela golf tillsammans och ser därför till att tjejer får spela tillsammans även i denna lagtävling. Tidigare spelades två poolomgångar, denna tävling har endast ett gruppkval som är på en vardag under sommarlovet. Vi kommer att satsa på finalhelgen i september genom att göra ett större arrangemang med en del aktiviteter som sker utöver tävlingen. Vi hoppas att många anmäler sig till tävlingen så vi kan samla fler juniorer samtidigt för att göra ett stort event.

 

Vem får spela?

Varje golfklubb får anmäla hur många lag de vill, men är endast garanterade att två lag får plats. Varje lag består av 6 spelare varav minst två spelare av motsatt kön. Det går bra att byta spelare mellan spelomgångarna så länge att det är samma antal tjejer/killar som vid anmälan.

Lagen kan se ut på följande sätt: 4st tjejer & 2 killar, 2 tjejer & 4 killar eller 3 tjejer och 3 killar

HCP: pojkar hcp -4 till -24,4 & flickor hcp -4 till -36,0. Spelare med högre hcp får delta dock ej tillgodoräkna sig högre hcp än de inom de angivna gränserna.

Ålder: 11 – 21 år

Låna spelare: Ett lag får låna in spelare från en annan klubb. Det ska anges vid anmälan.

Representation: Spelare som står i en laguppställning för ett lag får endast representera det laget under hela säsongen. Spelaren får alltså inte delta i flera olika lag och måste tillhöra en klubb i Stockholms Golfdistrikt.

 

Spelform

Match & slagspel med hcp över 9 hål

Tee: Pojkar motsvarande gul / flickor motsvarande rött

Gruppkval: Matchspel 9 hål: mixed foursome, mixed fyrboll och en valfri fyrboll. Alla lag delas in i grupper om 3 eller 4 lag. Alla lag möter varandra inom gruppen en gång. De bästa lagen efter gruppkvalet går vidare till semifinal.

Semifinal: De bästa lagen från gruppkvalet. Slagspel med HCP 9 hål: mixed foursome, mixed fyrboll och en valfri fyrboll. Placering 1-8 efter att alla scorer har slagits ihop går vidare till finalspel efterföljande dag. Om en del av laget blir diskvalificerade får laget den sämsta scoren plus 10 slag att addera den totala lagscoren med.

Final: De åtta bästa lagen från semifinalen. Matchspel 9 hål: mixed foursome, mixed fyrboll och en valfri fyrboll (rak matchstege).

 

Tävlingsprogram

Gruppkval 27/6 eller 30/6: Spelas på en klubb som har ett lag representerat i gruppen. SGDF lottar spelplats mellan lagen.

Semifinal 2/9: De främsta lagen från varje pool går vidare till semifinal. Exakt antal meddelas efter anmälningstiden har gått ut.

Final 3/9: De 8 bästa lagen från semifinalen går vidare till en final med matchspel, rak matchstege. 1 möter 8. 2 möter 7 osv.

Finalhelgen kommer bjuda på massor av roliga aktiviteter!

 

Anmälan är stängd

Anmälan görs via SGDF´s hemsida, senast 14/5, anmälningsavgiften är 1000 kronor per lag. Kom ihåg att ni kan anmäla flera lag från samma klubb.

Resultat från poolspelet och finalen

Ett stort grattis till våra pristagare av vår första upplaga av STHLM Junior Mixed!

 

 

Nu har alla lag spelat sina matcher och nedan finns nu resultaten!

STHLM junior mixed, Resultat Poolspel

 

Snart är det dags för finalen, hoppas vi ses där!

Finalen STHLM Junior Mixed 2023

Anmälda lag

Österåker GK
Hässelby GK
Arninge GK
Ågesta Golfklubb Lag 1
Ågesta Golfklubb Lag 2
Täby Golfklubb Lag 2
Täby Golfklubb Lag 1
Wermdö GGC
Saltsjöbadens GK 1
Saltsjöbadens GK 2
Åkersberga Golfklubb
Stockholms Golfklubb
Stockholms Golfklubb
Wäsby Golfklubb
Sollentuna Golfklubb Lag 1
Sollentuna Golfklubb Lag 2
Djursholms Golfklubb 1
Djursholms Golfklubb 2
Lidingö GK 1
Lidingö GK 2
Huvudstadens golfklubb

Information till arrangörer och lagledare

Arrangörer av gruppspel

Arrangörer av gruppspel utses efter att anmälningstiden gått ut, det görs en lottning/fördelning av anmälda lag i grupper om 3 eller 4 lag. I varje grupp utses därefter en arrangerande klubb. Arrangörskapet roteras över tid så att varje klubb får arrangera i förhållande till antal gånger klubben deltagit i tävlingen.
Efter att lottningen gjorts får samtliga lagledare ett mail med information om tävlingens genomförande.

Utsedda arrangörer ansvarar för att tävlingsomgången genomföres

Ansvaret för att tävlingsomgången genomförs vilar på lagkaptenen hos utsedd arrangörsklubb. Det är arrangörens ansvar att boka speltid och bjuda in övriga lag inom gruppen till angiven dag på spelschemat.

Vår klubb har svårt att friställa tid på banan någon av föreslagna dagar

Ibland kommer andra evenemang i vägen och utsatta datum passar inte. Tävlingsschemat är ett komplicerat pussel. Speldatumen för ligorna är valda med mycket stor omsorg för att vi skall undvika krockar med andra tävlingar där spelarna i den här ålderskategorin förväntas delta. Fungerar det inte alls skall man
– Byta arrangemanget med någon av de klubbar som inte är arrangörer
– Hitta ett annat datum i perioden som alla klubbar kan enas om och meddela SGDF.

Hur planeras matcherna och vilka startförbud skall läggas

Alla lag möter alla i 9 hålsmatcher.
Grundidén är att detta sker under en och samma speldag.
I en grupp med 4 lag kan det innebära följande spelschema:
08.00 Lag 1 – Lag 2
08.30 Lag 3 – Lag 4
12.00 Lag 1 – Lag 3
12.30 Lag 2 – Lag 4
16.00 Lag 1 – Lag 4
16.30 Lag 2 – Lag 3

Lämpligen läggs startförbud 7.45 – 9.15, 11.45 – 13.15 etc så att banan kan utnyttjas/bokas av andra spelare mellan omgångarna. Spelordningen mellan de 4 lagen är i grunden den ordning som lagen står i spelschemat. Kan dock ändras av arrangören (och de övriga lagledarna) av transporttekniska skäl mm. Starttiderna skall givetvis anpassas av arrangören. Notera att om klubben har flera slingor kan dessa utnyttjas. Även en 9-hålsbana får användas. Krav är dock att den är slopad.

Starttiden 08.00-08.50 kan om det fungerar för klubben läggas på hålen 10-18 så få man ett bättre banutnyttjande.

I en grupp med 3 lag används spelschemat
08.00 Lag 1 – Lag 2
11.30  Lag 1 – Lag 3
15.00 Lag 2 – Lag 3

För att få bättre banutnyttjande kan man eventuellt direkt efter lag1-lag2-matchen lägga bollen med reserver och ledare.
Då får lag 1 en kortare paus och det kan ge möjlighet att växla spelordningen inom laget. Man kan på det sättet fortsätta på hål 10 och slipper 11.30-starttiden på hål 1.

Reservation för reserver, lagledare: 2 reserver/lag + 2 ledare/lag (= max 2 extra ”bollar” per lagmatch) skall erbjudas spelmöjlighet över 9 hål vid EN av spelomgångarna enligt arrangörens val.
Ovanstående är grundmallen då man får en heldag på banan och alla spelare kan träffas.

Får man byta spelare mellan lagmatcherna i en spelomgång

Ja. Gruppspelen består av 2/3 lagmatcher som genomförs under en dag. Spelarna måste givetvis slutföra den lagmatch som de påbörjat, men till nästa lagmatch utser man ”nya” spelare.
Det finns ingen begränsning på hur många spelare man kan ha med i laget, dock måste man komma ihåg att varje spelare får bara representera ETT lag under säsongen. Detta är något som klubbar som anmält flera lag måste beakta. Så snart man spelat en lagmatch för ett lag så får den spelaren inte spela i något annat lag i tävlingen under resten av säsongen.

En spelare som inte uppfyller kraven på att få delta (t.ex. för lågt hcp, för gammal etc) eller en spelare som redan spelat för ett annat lag i samma seriespel under innevarande säsong anses vara en okvalificerad spelare.

Hur meddelar jag vår laguppställning

Rutinen för detta styrs av arrangerande klubbs lagledare.
För att spelordningen skall bli korrekt och ingen stress behöva uppstå speciellt inför första matchen på morgonen rekommenderas att arrangerande lagledare kräver in laganmälan och laguppställningen för första matchen ett par dagar före matchdag så att första startomgången kan planeras.

Inför varje lagmatch träffas lagledarna och fyller i resultatblankett (utom matchresultatet) där de namnger de spelare som skall representera laget fyrboll resp vilka som skall spela foursome. Spelarnas namn, handicap samt antal erhållna slag (ESL) fylls i.

Golfregler för matchspel – Domare

Reglerna för matchspel skiljer sig i vissa avgörande fall från reglerna för slagspel.
Flera av spelarna har inte heller så stor erfarenhet av matchspel. Anordna därför gärna i samband med ett
träningspass en regelgenomgång/regelvandring där skillnaderna matchspel/slagspel belyses.
Gruppspelet genomförs normalt utan närvarande domare. Lagledarna är inte domare. Låt spelarna agera själva och fatta egna beslut i bollen.

Observera att lagledaren ej får ge råd mm.

Viktigt är dock att om osäkerhet uppstår detta löses på ett regelmässigt korrekt sätt. Tävlingsledaren (som normalt är arrangören) ansvarar för detta. Vid behov kontakta jourhavande förbundsdomare (telnr finns på SGDFs hemsida).

Resultatrapportering

Resultatrapportering skall göras av arrangören av gruppspel på särskild blankett, 1 blankett per lagmatch.
Resultatrapporter skall undertecknas av respektive lagledare och insändas via e-post/brev till SGDFs
tävlingsansvarige inom 3 dagar efter spelad match.

Lycka till med tävlingen

Se till att ungdomarna får en trevlig och positiv upplevelse på golfbanan