Information om SGF Golf Ranking, förslag på förändringar inför 2022

Efter ett beslut på SGF’s förbundsmötet i april 2020 fick en utredningsgrupp i uppdrag att se över hur SGF Golf Ranking kan utformas för att stimulera tävlingsdeltagande och uppmuntra tävlingsarrangemang i högre grad än dagens system.

Utredningsgruppens förslag till förändring har nu presenterats och den bygger på principen ”de åtta bästa tävlingarna de senaste två åren”.

Den nya rankingen planeras att införas januari–februari 2022. När den nya rankingen införs blir det en omedelbar övergång, då det inte går att ha två parallella rankingsystem.

Länk till förslaget: https://golf.se/globalassets/tavling/sgf-golf-ranking/forandring-av-sgf-golf-ranking-2022.pdf

Klicka på videon och lyssna på Fredrik Svärd, som är en av deltagarna i gruppen för SGF’s nya förslag på ranking 2022. Han förklarar den nya principen som rankingförslaget bygger på.