Nu vänder Stockholm trenden - våra juniorer är vår framtid

Vi i SGDF vill att golf som idrott för barn och ungdomar ska växa, vara en sport med både motion och tävling, där glädje gör dem till golfare för livet!

Nu vänder Stockholm trenden är ett initiativ av SGDF sektion junior. Tanken och idén med programmet uppkom efter träffar med klubbarna i distriktet. Intresset för juniorer är stort i Stockholm och det hörs ibland klubbarna, men det fanns också en oro att så många slutar och varför kan vi inte behålla de inom idrotten golf?

Innan säsongen 2020 gjorde vi på SGDF en nulägesanalys och såg att trenden går neråt. Fler juniorer slutar än börjar med golf i Stockholm. Varför är det så?  Vi har pratat med SGF och våra klubbar men också forskare inom idrott och andra idrotter för att hitta olika initiativ som vi som distriktsförbund kan göra för att hjälpa klubbarna och juniorerna att stanna kvar. Efter en lång process i en arbetsgrupp inom sektion junior har vi nu skapat programmet ”Nu vänder Stockholm trenden” som vi kommer att arbeta aktivt med under många år framåt. Nedan finns våra ledord som vi har använt i processen och ord som är viktiga för oss i vårt program.

 

Vision och dokument

”Vi i SGDF vill att golf som idrott för barn och ungdomar ska växa, vara en sport med både motion och tävling, där glädje gör dem till golfare för livet!”

Genom ett starkare samarbete med ständiga samtal över klubbgränserna vill SGDF skapa en långsiktig och peppande golfverksamhet för de unga spelarna. Vi finns till hands i form av en hubb med kunskap och nätverk för att tillsammans med Stockholms golfklubbar ta juniorgolfen framåt och uppåt.

Hemmaklubben- En god idrottsmiljö

En junior kommer till en golfklubb för att spela golf. Vilka resurser finns på plats för att hjälpa junioren att hitta glädjen och utmaningen i idrotten för att vilja stanna och fortsätta utvecklas?

Med hjälp och inspiration från idrottsvetenskap och andra idrotter har vi har tagit fram ”Hemmaklubben” som ett koncept för att visualisera den idrottsmiljö som bör finnas på juniorens klubb och vilka förutsättningar som är viktiga för att junioren ska välja golf som en livslång idrott.