SGDF Juniormagasinet

En tidning om juniorverksamheten i Stockholms golfförbund. Det finns exemplar på golfklubbarna i distriktet, fråga på din hemmaklubb för att läsa ett ex eller läs tidningen digitalt här på hemsidan!

Nu satsar vi på ett magasin med två nummer som ersätter den gamla kalendern. Vi vill bidra med informativt innehåll, intressanta artiklar och nedslag i vår verksamhet på klubb- och distriktsnivå. Juniormagasinet kommer ge nya vinklar och perspektiv på juniorgolfen i Stockholm. Magasinet vänder sig till föräldrar, ledare, tränare och klubbpersonal men framför allt till våra juniorer.

Vi ser fram emot att hitta Juniormagasinet på alla golfklubbar! Vi vill att det ska vara ett magasin där vi berättar om vad som händer, lär oss om sporten och samtidigt fördjupar oss i intressanta profiler som möjliggör ungdomsgolfen i Stockholm!

Nu finns också juniormagasinet på en ny digital plattform som ett komplement till det tryckta vårnumret, klicka här för att utforska digitala juniormagasinet!

Sektion Junior