Nyheter

Corona-riktlinjer för SGDFs Tävlingsverksamhet

Golfen kan erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället.

För mer information tryck här.

COVID 19

SGDF kommer att under den rådande pandemin följa SGF och FHM´s rekommendationer angående idrott, tävling, träning och andra av förbundet organiserade aktiviteter.

I och med att det är en oklar situation om när vi eventuellt kan återuppta våra normala aktiviteter så kommer vi planera för att under 2021 kunna ha ett normalt tävlings år.

Den innebär att vi vill att alla berörda planerar tävlingar, allokerar spelplatser och aktiviteter som vanligt. Dock ska alla vara medvetna om att aktiviteter kan komma att ställas in på kort varsel beroende på den för tillfället aktuella rekommendationen från SGF.”

Med vänlig hälsning
Per Forsberg Blavier
Ordförande